Advies Vlaamse Woonraad over Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen

De Vlaamse Regering keurde op 21 december 2018 het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de werking van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen principieel goed. Daarmee wijzigt de Vlaamse Regering de werking van het huidige Fonds, met focus op tussenkomst in een vroeg stadium van huurachterstal. Het voorstel gaat uit van een decentrale werking vanuit het OCMW. De Raad ziet in dit initiatief een belangrijke stap naar een meer effectieve aanpak, en steunt dan ook het voorstel. Er zijn wel enkele bedenkingen, zoals over de laatste schijf van uitbetaling nadat de huurder een jaar een stabiele woonsituatie heeft.

PDF icon Advies 2019/02 van 23 januari 2019 over Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen.pdf

< Nieuwsoverzicht