Advies Vlaamse Woonraad over Gebruik hernieuwbare energiebronnen sociale huisvesting

De Vlaamse Regering gaf op 8 februari 2019 haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit over de hernieuwbare energiebronnen in sociale huisvesting. Het ontwerpbesluit houdt een regeling in om sociale huisvestingsmaatschappijen toe te laten om zonnepanelen te plaatsen op sociale huurwoningen. Voor de sociale huurder kan dit de energiefactuur drukken waarvoor in ruil wel een billijke vergoeding moet worden betaald aan de sociale verhuurder (win – win principe).  Het ontwerpbesluit legt de maxima voor deze vergoeding vast en hanteert hiervoor als parameters - onder meer het sociaal tarief en een zuinig energieverbruik (normatief verbruik).  De Raad onderschrijft de beleidsinspanning om hernieuwbare energie te faciliteren en te integreren in het sociaal huurpatrimonium (zowel bestaand als nieuwbouw). Hiermee wordt een effectieve inspanning geleverd om het sociaal woonpatrimonium te verduurzamen en het draagt bij aan de strijd tegen energiearmoede. De Raad vraagt wel  om de productiecapaciteit optimaal af te stemmen op het te verwachten effectief verbruik, wat volgens de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) hoger ligt dan het vooropgestelde normatief verbruik.

PDF icon Advies 19/03 van 22 februari 2019 over Gebruik hernieuwbare energiebronnen sociale huisvesting.pdf

< Nieuwsoverzicht