Advies Vlaamse Woonraad over hervorming verkooprecht en vereenvoudiging in registratiebelasting

De Vlaamse Regering wenst de bestaande gunstregimes van het klein bedrijf en de diverse abattementen om te zetten naar een eenvoudig verlaagd tarief van 7% bij aankoop van een gezinswoning. Hiertoe wordt een ontwerp van decreet principieel goedgekeurd. Naast het eenvormig tarief wordt verder een fiscale  energiemaatregel ingevoerd, en wordt de aankoop van een woning om deze te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, fiscaal gestimuleerd.  De Raad meent dat het streven naar vereenvoudiging en rationalisering een terechte beleidsbekommernis is. Ook kan de Raad zich vinden in het  fiscaal stimuleren van energiezuinigheid en het sociaal verhuren. De Raad wenst evenwel een aantal kritisch bezwaren te uiten, onder meer over de sociale correctie en het grensbedrag dat wordt gehanteerd om bijkomende korting te verlenen. Het invoeren van een grensbedrag zet immers druk op het segment van de goedkopere woningen en kan leiden tot prijsbewimpeling.

PDF icon Advies 2018/05 van 1 februari 2018 over hervorming verkooprecht en vereenvoudiging in registratiebelasting.pdf

< Nieuwsoverzicht