Advies Vlaamse Woonraad over het evaluatierapport van het programmatieproces van het procedurebesluit wonen

De Vlaamse Woonraad werd verzocht advies uit te brengen over het evaluatierapport van het programmatieproces van het procedurebesluit wonen. Dit besluit regelt onder meer de prioriteitstelling van sociale huisvestingsprojecten.

De Vlaamse Woonraad ondersteunt de keuze om het programmatieproces voor de sociale huisvesting periodiek te evalueren. De betrokkenheid van de diverse actoren bij de evaluatie leidt bovendien tot een gerichter en efficiƫnter proces. De Raad stemt in met het opzet om de procedure eerder technisch te optimaliseren, maar vraagt tegelijk rekening te willen houden met andere interfererende initiatieven zoals het wijzigend kader voor de sociale koop en het kerntakendebat. Verder meent de Raad dat de lokale dynamiek het programmatieproces op het terrein binnen het vooropgezet kader voldoende weet te sturen. Tenslotte vraagt de Raad om de prioriteiten in de programmatie inhoudelijk te onderbouwen, en bij de opmaak van een eventuele voorrangsregeling rekening te houden met mogelijk administratieve lasten.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over het evaluatierapport van het programmatieproces van het procedurebesluit wonen (20/08/2015)

 

 

< Nieuwsoverzicht