Advies Vlaamse Woonraad over het Fonds investeringen stadsvernieuwing en plattelandsontwikkeling

Eind december 2016 kondigde de Vlaamse Regering het decreet tot vaststelling van de regels over de werking en de verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen af. Op 24 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit bij het decreet goed. De Vlaamse Woonraad bracht hierop advies uit.

Algemeen kan de Vlaamse Woonraad zich vinden in het besluit, maar de raad heeft ook wel enkele aandachtspunten. Volgens de Raad zijn de stad en haar bewoners inherent met elkaar verbonden. Stadsvernieuwing mag dan ook niet worden losgekoppeld van de bewoners. Het verhogen van de leefkwaliteit moet mede vanuit dit perspectief worden ingevuld en beoordeeld. De Raad vraagt dit aspect sterker te willen benadrukken, vooral in de projecten 'grootstedelijk beleid'.  Volgens de Raad is het van belang om in de stadsvernieuwingsprojecten het beleidsveld wonen een ruime plaats toe te kennen. Het stedelijk wonen staat immers voor tal van uitdagingen, niet in het minst door de nood aan een betaalbaar en kwalitatief aanbod aan huurwoningen (zowel op de private als de sociale huurmarkt) en de nood aan de opwaardering van het woonpatrimonium. Verder herneemt de Raad zijn vraag die naar aanleiding van het ontwerp van decreet werd gesteld, onder meer inzake het aanhouden van de bestaande verhoudingen en de verdeling van de middelen voor stadsvernieuwing.

PDF icon Advies 2017/05 van 30 maart 2017 over het Fonds ter Stimulering van Stedelijke en Plattelandsinvesteringen

 

< Nieuwsoverzicht