Advies Vlaamse Woonraad over het fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen

Op 21 december 2012 hechtte de Vlaamse Regering haar principiƫle goedkeuring aan het ontwerp van besluit houdende instelling van een tegemoetkoming van het fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen. Het ontwerp van besluit beoogt enerzijds de woonzekerheid van huurders in financiƫle problemen te verhogen door de preventie van de gerechtelijke uithuiszetting. Anderzijds wordt met dit ontwerpbesluit beoogd de krappe woninghuurmarkt voor investeerders aantrekkelijker te maken door private verhuurders een grotere zekerheid op hun huurinkomsten te bieden.
 
De Vlaamse Woonraad is tevreden met de inwerkingtreding van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen. Het Fonds kan uitgroeien tot een goed instrument voor private huurders met een tijdelijk betalingsprobleem en biedt tevens inkomenszekerheid aan verhuurders. In zijn advies pleit de Vlaamse Woonraad voor een inbedding van het Fonds in een versterkt beleid voor de private huurmarkt, een verruiming van het toepassingsgebied en aandacht voor preventie en begeleiding. 

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over het fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen (31/01/2013)

< Nieuwsoverzicht