Advies Vlaamse Woonraad over het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Samen met diverse strategische adviesraden, waaronder de Vlaamse Woonraad, bracht de strategische adviesraad ruimtelijke ordening (SARO) een gezamenlijk advies uit over het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De raden vinden het positief dat het groenboek de aanzet vormt voor een ruim debat over het Beleidsplan Ruimte. De raden erkennen de nood aan een nieuw ruimtelijk beleidsplan. Er zijn immers diverse nieuwe ruimtelijke uitdagingen die niet werden meegenomen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. In hun gezamenlijk advies formuleren de raden 15 aanbevelingen voor de verdere opmaak van het Beleidsplan Ruimte.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (18/10/2012)

< Nieuwsoverzicht