Advies Vlaamse Woonraad over het groenboek bestuur

Eind oktober 2016 naam de Vlaamse Regering akte van het groenboek bestuur. Het groenboek omvat principes en voorstellen om het Vlaamse bestuur te vernieuwen en te verbeteren. De Vlaamse Woonraad erkent het belang van een flexibele en wendbare overheid die via bestuurlijke vernieuwing optimaal kan inspelen op wijzigende maatschappelijke noden en uitdagingen. Het is hierbij van belang in te zetten op vernieuwende  vormen van beleidsconsultatie, open samenwerkingsvormen en transparante communicatie. Het groenboek getuigt van een openheid om de bestaande paden te willen verlaten. Er wordt geijverd voor een meer open en transparante overheid die in dialoog kan treden met actoren en burgers. Er wordt gepleit om het beleid te stoelen op onderbouwing, en om de effectiviteit en de efficiĆ«ntie van het beleid te verhogen. De Raad kan de algemene intenties om een aangepaste, moderne  en adequate overheid te realiseren, onderschrijven. Algemeen meent dan de Raad dat de voorstellen een waardevolle stap betekenen voor een verbeterde bestuurlijke werking van de Vlaamse overheid.

PDF icon advies 2016/21 van 22 december 2016 advies over het groenboek bestuur

< Nieuwsoverzicht