Advies Vlaamse Woonraad over het ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen

Op 15 juli 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar principiƫle goedkeuring aan het ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen. Er wordt o.a. voorgesteld de heffing op de verwaarloosde woningen over te hevelen naar het lokaal niveau waarbij de gewestelijke heffing volledig wordt opgeheven. De heffing op de ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen blijft gewestelijk tenzij het lokale bestuur een heffing oplegt.

De Raad meent dat een wijziging van de heffing op zich geen probleem vormt zolang de doelstellingen (waartoe de heffing bijdraagt) minstens op een gelijkwaardige en efficiĆ«nte manier kunnen worden vervuld. In dit verband erkent de Raad dat de lokale besturen goed geplaatst zijn om de kwaliteit van de plaatselijke leefomgeving op te volgen en hiertoe een beleid te voeren. De Raad plaatst echter een aantal kanttekeningen bij de overheveling van zowel de vaststelling als de heffing op verwaarlozing naar het lokale niveau. Ongeschiktheid of onbewoonbaarheid raakt de bewoner rechtstreeks, en houdt een ernstige schending van het recht op wonen in. De Vlaamse Woonraad acht het essentieel dat iedere burger aanspraak kan maken op eenzelfde behandeling en gelijke bescherming wanneer het recht op wonen in het geding is. Vanuit die optiek is moet de aanpak van de ongeschiktheid en onbewoonbaarheid in het Vlaamse gewest (in beginsel) gelijk worden gerealiseerd. De Raad meent de overheveling van de heffing naar de gemeente omzichtigheid vereist.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over het ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen

 

< Nieuwsoverzicht