Advies Vlaamse Woonraad over het Programmadecreet bij de Begroting 2012

Naar aanleiding van de aangekondigde regionalisering van de huisvestingsfiscaliteit pleit de Vlaamse Woonraad ervoor de globale huisvestingsfiscaliteit af te stemmen op de uitdagingen en doelstellingen van het Vlaamse woonbeleid. De Raad vraagt tevens een verminderde onroerende voorheffing voor private eigenaars die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. Tot slot onderschrijft de Raad het initiatief om een Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen op te richten, en kijkt uit naar de verdere operationalisering ervan.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over het Programmadecreet bij de Begroting 2012 (18/10/2011)

< Nieuwsoverzicht