Advies Vlaamse Woonraad over het programmadecreet bij de Begroting 2015

Op 3 oktober 2014 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het programmadecreet tot begeleiding van de begroting 2015. Dit decreet bevat drie belangrijke thema’s met betrekking tot het beleidsveld wonen: de aanpassing van de belastingvermindering voor de eigen woning; de stopzetting van de subsidiëring van sociale koopwoningen en sociale kavels en de aanpassing van de voorwaarden waaronder sociale leningen kunnen worden toegestaan.
 
De voorgestelde maatregelen hebben met elkaar gemeen dat zij ingrijpen op de wijze waarop de Vlaamse overheid het eigen woningbezit wenst te ondersteunen. De Vlaamse Woonraad dringt aan op een grondig debat over de draagwijdte van eigendomsondersteuning binnen het Vlaamse woonbeleid. Twee vragen zijn hierbij cruciaal: welke doelgroepen moeten worden ondersteund in hun streven om een eigen woning te verwerven? Welke instrumenten zijn hiertoe het meest doeltreffend en efficiënt? De Raad meent dat de voorgestelde maatregelen bij voorkeur vanuit een dergelijke invalshoek moeten worden benaderd. 

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over het programmadecreet bij de Begroting 2015 (14/10/2014)

< Nieuwsoverzicht