Advies Vlaamse Woonraad over het programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2015

Op 10 april 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar principiƫle goedkeuring aan het voorontwerp van decreet inzake de aanpassing van de begroting 2015. Dit voorontwerp bevat onder meer het voorstel tot wijziging van de schenkingsrechten op onroerende goederen. Extra stimuli worden verleend wanneer het onroerend goed energetisch wordt gerenoveerd of wordt verhuurd op de private huurmarkt.

De Raad benadrukt het belang van een globale visie en evaluatie (met eventuele bijsturing) van de vastgoedfiscaliteit (registratierechten, onroerende voorheffing, woonbonus, successie enz.). De Raad ondersteunt gerichte fiscale maatregelen om de private huurmarkt te ondersteunen en de renovatie van het patrimonium aan te moedigen. Wel vraagt de Raad de stimuli voor renovatiewerken te koppelen aan het energierenovatieprogramma 2020 en meer aandacht te schenken aan basis woningkwaliteit. Om de verhuring aan te moedigen, vraagt de Raad de stimuli voor de goedkoopste woningen te herzien.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over het programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2015 (22/04/2015)

< Nieuwsoverzicht