Advies Vlaamse Woonraad over het Rollend Grondfonds

De Vlaamse Regering wenst in de schoot van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een rollend grondfonds op te richten. Het rollend grondfonds heeft als doel waar nodig grondbeleidsmaatregelen te nemen om een hoogwaardige woonkwaliteit te behouden of te bevorderen. 

De Vlaamse Woonraad erkent de territoriale diversiteit van de woonnood en kan zich in principe inschrijven in een aanpak gericht op het aankopen van gronden op bijzondere locaties. Het sociaal woonaanbod kan er worden gegarandeerd, waar anders op deze locaties wellicht geen sociaal aanbod zou worden gerealiseerd. De Raad heeft echter bedenkingen bij het vooropgestelde afbakeningscriterium en vraagt een meer gerichte kritische set van criteria en een oriƫntatie op strategische projecten. Verder plaatst de Raad een aantal kanttekeningen bij het ontwerp van besluit, onder meer wat betreft het gehanteerde onderscheid in projecten en de opportuniteitsbeoordeling op het rendement van het project, de regierol van de gemeenten, het rollende karakter van het grondfonds en de ESR neutraliteit.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over het Rollend Grondfonds (2/12/2011)

< Nieuwsoverzicht