Advies Vlaamse Woonraad over het Vlaams Jongeren- en Kinderrechtenbeleidsplan

Op 22 mei 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar principiƫle goedkeuring aan het voorontwerp van Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP). De Vlaamse Woonraad bracht hierover op 18 juni 2015 advies uit. De Raad is ervan overtuigd dat een gebrekkige woonsituatie waarin kinderen en jongeren moeten wonen (en opgroeien) hen belangrijke kansen ontneemt. Behoorlijk kunnen wonen is een essentiƫle voorwaarde om een menswaardig leven te kunnen leiden, en is doorgaans een cruciale hoeksteen om andere rechten te kunnen vervullen (op vlak van gezondheid, welzijn en onderwijs). Bijzondere beleidsaandacht voor de woonsituatie van kinderen en jongeren is dan ook gerechtvaardigd om hen de optimale ontplooiingskansen te kunnen geven.

De Raad dringt aan op een grondige analyse van de belangrijkste woonproblemen waarmee kinderen en jongeren te kampen hebben. Dit zou volgens de Raad een meerwaarde kunnen betekenen bij het meer gericht formuleren van doelstellingen (en bijhorende acties) in het JKP. De doelstellingen kunnen diverse beleidsvelden overschrijden en kunnen daadwerkelijk bijdragen tot een woonbeleid dat meer kansen biedt aan kinderen en jongeren.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over het Vlaams Jongeren- en Kinderrechtenbeleidsplan (18/06/2015)

< Nieuwsoverzicht