Advies Vlaamse Woonraad over het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020

Op 1 februari 2013 hechtte de Vlaamse Regering haar principiĆ«le goedkeuring aan het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020. 

Het klimaatplan bevat een duidelijk overzicht van de diverse energiebesparende maatregelen die de voorbije jaren werden geĆÆmplementeerd. Over een aantal van deze maatregelen bracht de Vlaamse Woonraad eerder advies uit. De kern van deze adviezen is dat er (1) bijkomende aandacht dient uit te gaan naar een verbetering van de energieprestatie van het bestaande woningpark (in het bijzonder in de huursector); er (2) bij het toekennen van premies of fiscale stimuli grondig moet worden nagegaan wat het additionele effect van deze maatregelen is. (3) Het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen dient deel uit te maken van een globaal plan voor de verbetering van de woningkwaliteit waarbij (4) ook aandacht uitgaat naar de sociaaleconomische effecten van een dergelijk beleid. Deze bedenkingen blijven van toepassing. In dit advies beklemtoont de Raad de nood aan een verbetering van het bestaande gebouwenpark en aandacht voor het globale energieverbruik van woningen (o.a. rekening houdend met materiaalgebruik en transportbehoefte). 

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 (28/02/2013)

< Nieuwsoverzicht