Advies Vlaamse Woonraad over het voorontwerp van decreet onteigening voor algemeen nut

Op  25 maart 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar principiĆ«le goedkeuring aan het voorontwerp van decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut. Het actualiseren en herdenken van de onteigeningsregeling wordt al langer als een noodzaak ervaren. De Vlaamse Woonraad onderschrijft het beleidsvoornemen om een eenvormige, efficiĆ«nte en versnelde procedure te realiseren. Het ontwerp van decreet streeft volgens de Raad op een volwaardige wijze naar een evenwicht tussen de realisatie van een doel van algemeen nut enerzijds, en maximale rechtszekerheid voor de betrokken partijen anderzijds. De Raad vraagt aandacht voor een optimaal sporende uitvoering van voorliggend ontwerpdecreet enerzijds en de onteigeningsbepalingen in de diverse decreten anderzijds. Tevens vraagt de Raad De aandacht voor de termijnen opgelegd bij de wederoverdracht en de toepassing van de zelfrealisatie binnen de sociale huisvesting.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over het onteigeningsdecreet

 

 

< Nieuwsoverzicht