Advies Vlaamse Woonraad over het voorontwerp Vlaams Huurdecreet

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2017 het voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor woningen bestemde goederen. De Vlaamse Regering wil met het voorontwerp van decreet een Vlaams huurdecreet installeren die de contractuele relatie tussen huurder en verhuurder regelt. De Vlaamse Woonraad meent dat het voorliggend voorontwerp een samenhangend werkbaar geheel vormt, dat bovendien juridisch doordacht en kwaliteitsvol is. De Raad kan zich vinden in de vooropgezette doelstellingen die het Vlaams huurdecreet moet realiseren, met inbegrip van doelstellingen die de Raad in eerdere adviezen heeft beklemtoond. Evenwel meent de Raad dat de toegang als doelstelling beperkt is uitgewerkt, in het bijzonder de huurwaarborgregeling gekoppeld aan een waarborglening. De Raad erkent dat de huurwaarborg cruciaal is voor de bescherming van het rendement voor de verhuurder, en eveneens het aanbod kan ondersteunen. De Raad plaatst kanttekeningen bij de huurwaarborglening, waarbij de effectiviteit voor de Raad  onzeker is. Indien geen effectieve en efficiĆ«nte compenserende maatregelen worden genomen, kan de toegankelijkheid en de betaalbaarheid nog bemoeilijkt worden voor welbepaalde huurdersgroepen. Algemeen roept de Raad op om de flankerende maatregelen die de betaalbaarheid, de toegankelijkheid en het aanbod moeten ondersteunen, en die werden aangekondigd in de conceptnota private huur, verder uit te werken.

PDF icon Advies 2017/12 van 15 september 2017 over het voorontwerp Vlaams Huurdecreet.pdf

 

 

< Nieuwsoverzicht