Advies Vlaamse Woonraad over het voorstel tot indicatoren voor het Vlaamse woonbeleid (26/01/2012)

Medio 2011 werd het onderzoeksrapport “Voorstel tot indicatoren voor het Vlaamse Woonbeleid” van het Steunpunt Ruimte en Wonen vrijgegeven. Het betreft de uitwerking van een set van indicatoren die moet toelaten het Vlaamse woonbeleid te monitoren. Om de legitimiteit van de indicatorenset te versterken, was het Steunpunt Ruimte en Wonen vragende partij om hierover de mening van de Vlaamse Woonraad te kennen. 

De Vlaamse Woonraad meent dat de ontwikkeling van deze indicatorenset een waardevolle aanzet vormt tot een meer strategische beleidsvoering binnen het beleidsveld wonen. De Raad beklemtoont het belang van een gedegen dataverzameling en permanente beleidsmonitoring en –evaluatie.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over het voorstel tot indicatoren voor het Vlaamse woonbeleid (26/01/2012)

< Nieuwsoverzicht