Advies Vlaamse Woonraad over het voorstel van resolutie betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen

Op 6 december 2012 besliste de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van het Vlaams Parlement de opinie van de Vlaamse Woonraad te vragen over het voorstel van resolutie van mevrouw Mieke Vogels e.a. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen en het heroriënteren van de budgetten voor de sociale koopsector naar ‘Community Land Trusts’ (CLT).

De Vlaamse Woonraad pleit voor een voorafgaand fundamenteel debat over de rol van eigendomsondersteuning binnen het Vlaamse woonbeleid. De discussie over het nut en/of eventuele heroriëntering van de sociale koopwoningen moet in dit perspectief kaderen. De Vlaamse Woonraad stelt voor om een grondige evaluatie te maken van de effectiviteit en doelmatigheid van de sociale koopwoningen. De CLT’s dienen de nodige kansen te krijgen om zich te ontwikkelen. Het beleid moet een kader bieden voor experimentele woonvormen. Echter, de CLT als vervangend nieuw beleidsinstrument naar voren schuiven is niet aangewezen.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over het voorstel van resolutie betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen (13/02/2013)

< Nieuwsoverzicht