Advies Vlaamse Woonraad over Moeilijke eigendomssituaties

Hoewel het gros van de huishoudens die een woning verwerft dit zonder noemenswaardige financiƫle problemen kan doen, is voor een aantal bevolkingsgroepen eigenwoningbezit wel problematisch. In dit initiatiefadvies focust de Vlaamse Woonraad op deze problematiek en onderscheidt hierbij drie groepen, namelijk noodkopers, noodeigenaars en oudere eigenaars. Kenmerkend voor deze groepen is dat ze geconfronteerd worden met betaalbaarheidsproblemen en/of kwaliteitsproblemen.

De Raad stelt vast dat de woonmarkt niet voldoende tegemoet kan komen aan de woonvraag van inkomenszwakke huishoudens. In hun zoektocht wenden inkomenszwakke huishoudens zich dan ook tot het segment van de eigendomsmarkt, zij het wel het deel van goedkopere maar niet-kwalitatieve woningen. Het is volgens de Raad vooreerst aangewezen de inadequate werking van de woonmarkt voor deze inkomensgroepen te verhelpen. Een versterkt privaat huurbeleid en een substantieel aanbod sociale huurwoningen zijn hierbij cruciale maatregelen.

Wat eigendomsverwerving en -behoud betreft, moet volgens de Raad de aanpak van zwakke inkomensgroepen uitgeklaard worden. Hoewel de  wens om een eigen woning te verwerven wordt erkend, meent de Raad dat eigendomsverwerving er niet mag toe leiden dat huishoudens ruime tijd in een kwalitatief ondermaatse woning moeten wonen en voor lange tijd in ernstige betaalbaarheidsproblemen worden gebracht. Bovendien moet er een afdoende garantie zijn om de woning te kunnen behouden en staat een duurzaam eigendomsbehoud centraal.

Daarnaast dringt de Raad aan op een remediƫrend beleid om de bestaande problematiek te verhelpen. Noodkopers en noodeigenaars verzeilen in een situatie waarbij het moeilijk is de woning te behouden en te renoveren, en hebben dan ook nood aan ondersteuning. Op het terrein werden een aantal inspirerende initiatieven opgestart.

Wat de oudere eigenaars betreft erkent de Raad de veelzijdigheid van de problematiek (woonkwaliteit, toegankelijkheid, ruimere woonomgeving) en pleit voor een omvattend beleid en structurele maatregelen die de betrokken beleidsvelden kunnen overstijgen en waarbij het van belang is te focussen op ontzorging.

PDF icon Advies 2017/13 van 6 oktober 2017 over moeilijke eigendomssituaties.pdf

< Nieuwsoverzicht