Advies Vlaamse Woonraad over ontwerp bestuursdecreet

Het ontwerp-Bestuursdecreet (principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017) geeft uitvoering aan verschillende engagementen uit het  Vlaamse Regeerakkoord 2014–2019. Enkele krachtlijnen zijn: een vernieuwde overheidswerking, een beter advies- en overlegstelsel en een betere verhouding tussen burger en overheid. Het ontwerp van decreet wil de basis leggen voor een open en wendbare overheid, via coördinatie van twaalf bestaande bestuurlijke decreten. Volgens de Woonraad lijkt het opzet ambitieus en vergaand, maar kan het leiden tot een performantere overheid en overheidswerking.

PDF icon Advies 2018/03 van 22 januari 2018 over ontwerp bestuursdecreet.pdf

< Nieuwsoverzicht