Advies Vlaamse Woonraad over Ontwerpbesluit Woningkwaliteit

De Vlaamse Regering keurde op 21 december 2018 het voorontwerp van besluit rond woningkwaliteit principieel goed. Het ontwerpbesluit geeft uitvoering aan de categorisering van de woningkwaliteitsgebreken en wijzigt de modellen van het technische verslag, het instrument om de kwaliteit van de woning te beoordelen. De Raad  ondersteunt de voorgestelde aanpassingen aan het instrumentarium. In plaats van het werken met strafpunten komt er een categorisering van de gebreken, met bijpassende gevolgen. De Raad staat achter die werkwijze, en meent dat ze de nodige continu├»teit en flexibiliteit zal waarborgen. De Raad vraagt wel de waarschuwingsprocedure niet te gebruiken bij  ernstige structurele gebreken die op korte termijn moeilijk te verhelpen zijn.

PDF icon Advies 2019/01 van 23 januari 2019 over Ontwerpbesluit Woningkwaliteit.pdf

< Nieuwsoverzicht