Advies Vlaamse Woonraad over (Over)Leven in armoede: het woonverhaal van mensen in armoede

De jaarlijkse bevraging van het Netwerk tegen Armoede toont aan dat inkomen en huisvesting de twee basisbehoeften zijn waar mensen in armoede zich het meeste zorgen om maken. Het vinden van een kwaliteitsvolle en betaalbare woning is voor huishoudens met een beperkt inkomen allesbehalve een evidentie. Tegelijkertijd speelt huisvesting een heel belangrijke rol in het mee kunnen participeren in de samenleving en gaat het dan ook meer dan enkel het hebben van een dak boven het hoofd. Een degelijke en betaalbare woning is een noodzakelijke voorwaarde om een volwaardige burger te kunnen zijn. Bij het uitwerken van een effici├źnt (woon)beleid is het volgens het Netwerk en de Raad van belang om het leefwereldperspectief van mensen in armoede mee te nemen. Hoe zien mensen in armoede hun woonsituatie? Wat ervaren ze als grootste struikelblokken? Hoe belemmert op heden hun woonsituatie hun maatschappelijke deelname? Cruciaal is  de overlevingsstrategie├źn die ze ontwikkelen om met hun (gebrekkige) woonsituatie om te gaan? In een gezamenlijk advies van de Vlaamse Woonraad en het Netwerk tegen Armoede en met betrokkenheid van mensen die leven in armoede worden antwoorden gegeven op deze vragen. Het Netwerk en de Raad menen dat dit gezamenlijk advies kan bijdragen tot een meer inclusief (woon)beleid voor mensen die kampen met armoede.

 

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad over (Over)Leven in armoede: het woonverhaal van mensen in armoede

 

 

< Nieuwsoverzicht