Advies Vlaamse Woonraad over rationalisering fiscale gunstmaatregelen

Op 22 december 2017 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet rond de rationalisering van fiscale gunstmaatregelen principieel goed. Dat ontwerp vereenvoudigt, actualiseert of schrapt een aantal fiscale gunstmaatregelen. Zo verdwijnt vanaf het aanslagjaar 2019 de belastingvermindering voor vernieuwing van woningen in grootstedelijke gebieden. De belastingvermindering voor renovatie van een via een sociaal verhuurkantoor verhuurde woning wordt vervangen door een vermindering van het basistarief voor de onroerende voorheffing. De Woningraad vindt de zorg om vereenvoudiging of rationalisering van maatregelen terecht, en wijst er nog op dat men daarbij altijd moet uitgaan van hun beoogde doelstellingen of effecten. De Raad dringt ook aan op een gelijke fiscale behandeling van sociale woningen. Daarom kan ze de vermindering van  het basistarief voor de onroerende voorheffing voor enkel svk-woningen niet bijtreden.

PDF icon Advies 2018/04 van 30 januari 2018 over rationalisering fiscale gunstmaatregelen.pdf

< Nieuwsoverzicht