Advies Vlaamse Woonraad over Vereenvoudiging KSH

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 een ontwerp van besluit en een voorontwerp van decreet goed die het sociale huurregime wijzigen en vereenvoudigen, via onder meer aangepaste definities van “sociale huurder” en “woongerechtigde”, en een herwerking van de toewijzing aan de bijzondere doelgroepen.  De Raad kan algemeen instemmen met de vooropgestelde vereenvoudiging maar ziet nog verdere mogelijke stappen, zoals ook geformuleerd in het studierapport over de vereenvoudiging van de sociale huur. De Raad heeft ook haar vragen bij een aantal wijzigingen aan concrete modaliteiten.

PDF icon Advies 2018/24 van 27 september 2018 over Vereenvoudiging KSH.pdf

< Nieuwsoverzicht