Advies Vlaamse Woonraad over Vizier 2030 doelstellingenkader Vlaanderen

Op 9 maart 2018 keurde de Vlaamse Regering Vizier 2030, het doelstellingenkader voor een duurzaam Vlaanderen principieel goed. Vizier 2030 haakt in op de VN-resolutie rond een mondiale duurzame ontwikkeling, via 17 globale ontwikkelingsdoelstellingen (‘Sustainable Development Goals’) die de lidstaten naar eigen doelstellingen moeten vertalen. De Woonraad stelt vast dat het doelstellingenkader wordt afgestemd en ingeschoven in de Visie 2050, met onder meer aandacht voor een inclusieve samenleving. De Raad kan Vizier  2030 en de afstemming op visie 2050 bijtreden, maar vraagt wel aandacht voor de realisatie van de sectorale doelstellingen die eraan zijn gekoppeld.

PDF icon Advies 2018/09 van 26 maart 2018 over Vizier 2030 doelstellingenkader Vlaanderen.pdf

< Nieuwsoverzicht