Advies Vlaamse Woonraad over Voorontwerp decreet woningkwaliteit

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 haar het voorontwerp van decreet over woningkwaliteit principieel goed. Dat voorontwerp van decreet wil het beleidskader.

woonkwaliteitsbewaking structureel verbeteren, door een betere categorisering van de gebreken, een betere afstemming van de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring en de strafrechtelijke procedure, en een nieuwe, decretaal vastgelegde waarschuwingsprocedure als voorafgaande niet-sanctionerende aanpak. Volgens de Raad zal het ontwerp van decreet voor meer duidelijkheid zorgen en zo het instrumentarium slagkrachtiger maken.

PDF icon Advies 2018/23 van 27 september 2018 over Voorontwerp decreet woningkwaliteit.pdf

< Nieuwsoverzicht