Advies Vlaamse woonraad over wijziging ADL-besluit

Het besluit van de Vlaamse Regering tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken, kortweg het ADL-besluit, laat sociale huisvestingsmaatschappijen toe samen te werken met erkende en gesubsidieerde zorgverstrekkers. Binnen de sociale huisvestingsprojecten kunnen dan specifiek aangepaste woningen en een zorgcentrum worden opgericht om personen met een handicap te begeleiden in de nabijheid van hun sociale huurwoning. Door de wijziging in financiering in het beleidsveld welzijn dient dit besluit te worden aangepast. De Raad ondersteunt het concept waarbij zorg en wonen worden gecombineerd binnen de sociale huisvesting, en kan zich vinden in de voorliggende keuzes in het wijzigend besluit.

PDF icon Advies 2018/02 van 18 januari 2018 over wijziging ADL-besluit.pdf

< Nieuwsoverzicht