Advies Vlaamse Woonraad over Wijziging Vlaamse Wooncode - Sociale Verhuurkantoren

De Vlaamse Regering keurde op 16 maart 2018 principieel het voorontwerp goed van het decreet dat een kader biedt aan private investeerders voor de bouw van nieuwe woningen voor verhuring via sociale verhuurkantoren.

De Vlaamse Woonraad ziet de nood aan inspanningen om het sociale woonaanbod te verruimen. Het voorzien van bijkomende huurwoningen is dan ook een legitieme doelstelling, mits ze blijft uitgaan van de uitgangspunten van het SVK-model, met een blijvende focus op de huishoudens met de meest acute woonnood. In dat opzicht ligt de vooropgestelde solvabiliteitstoets dan ook eerder moeilijk; door de hogere huurprijzen op de nieuwbouwmarkt acht de Woonraad bijkomende ondersteuning aan de svk-huurder noodzakelijk. De Raad wil ook waarborgen voor de kwaliteit van het aanbod, zowel bouwtechnisch, ruimtelijk als projectmatig.

PDF icon Advies 2018/10 van 26 april 2018 over Wijziging Vlaamse Wooncode - Sociale Verhuurkantoren.pdf

< Nieuwsoverzicht