Advies Vlaamse Woonraad over Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goedgekeurd. Het witboek omvat de strategische visie, met toekomstbeeld voor de ruimtelijke ontwikkeling en strategische doelstellingen. De Vlaamse Woonraad kan zich globaal vinden in de vooropgestelde ambities en ruimtelijke principes van het witboek BRV. Een samenhangende ontwikkeling (wonen, werken, mobiliteit, voorzieningenaanbod) wordt beoogd en gekoppeld aan duurzaamheid. Het verhogen van het ruimtelijk rendement, een slimmer ruimtegebruik door verwevenheid en multifunctioneel gebruik, leefbare kernen en steden, het verduurzamen van wonen werken en leven, en het faciliteren van de transitie naar een ander energiemodel kunnen volgens de Raad resulteren in winsten, en dit zowel op ruimtelijk vlak als op het vlak van milieu, mobiliteit, wonen en leven. De Raad vraagt tegelijk een aanpak te willen ontwikkelen met ruimere aandacht voor de sociale gevolgen. De inclusieve samenleving vraagt een kwaliteitsvolle realisatie van het recht op wonen voor iedereen. Dit vraagt om een ondersteunend en begeleidend beleid op de woonmarkt, en heeft zowel sociale als ruimtelijke consequenties. De Raad vraagt extra aandacht in het BRV voor deze aspecten.

PDF icon Advies 2017/01 van 16 februari 2017 over het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

< Nieuwsoverzicht