Advies Vlaamse Woonraad over Wonen in Eigen Streek (WIES)

De commissie Wonen van het Vlaams Parlement besprak de conceptnota Wonen in Eigen Streek (WIES), die begin juli 2017 werd ingediend. Die conceptnota wil een nieuw kader bieden om WIES te ondersteunen, nadat het Grondwettelijk Hof de vorige regeling uit het grond- en pandendecreet had vernietigd. Het doel van de WIES-regeling is om minder kapitaalkrachtige burgers die een binding hebben met de gemeente kans te bieden zich in die gemeente te vestigen, ondanks de stijgende vastgoedprijzen. Daarom het voorstel om in bepaalde gemeenten een deel van de nieuw te bouwen woningen voor te behouden aan minder kapitaalkrachtige gezinnen.

De WIES-regeling is van toepassing in de gemeenten met de hoogste gemiddelde bouwgrondprijzen en/of de hoogste gemiddelde migratie. In die gemeenten kan in nieuwbouwprojecten een bepaald percentage van de woningen worden voorbehouden aan huurders die aan de WIES-voorwaarden voldoen. Die voorwaarden zijn vergelijkbaar met die van de Vlabinvest-regeling. De begunstigden moeten ook een bepaalde band hebben met de gemeente (in de gemeente wonen of gewoond hebben, werken of er schoolgaande kinderen hebben).

De Raad schaart zich achter het plan om minder kapitaalkrachtige huishoudens te ondersteunen op een vastgoedmarkt die onder druk staat, ook al omdat dit sociale uitsluiting helpt tegengaan.

Toch ziet de raad een aantal pijnpunten in het voorstel. Zo is het toepassingsgebied erg smal door de beperking tot nieuwbouwwoningen, terwijl de minder kapitaalkrachtigen doorgaans niet in dat segment terechtkomen. Ook blijkt de doelgroep niet erg selectief afgebakend, wat haaks staat op de doelstelling om specifiek minder kapitaalkrachtige huurders te ondersteunen.

PDF icon Advies_2017/16_van_21_december_2017_over_wonen_in_eigen_streek.pdf

< Nieuwsoverzicht