Advies Vlaamse Woonraad over Wonen en gezondheid

De meeste Vlamingen wonen in een goede woning, al is dat lang niet voor iedereen het geval. Wonen in een vochtige huurwoning of in een buurt met veel geluidshinder tast  rechtstreeks de gezondheid van de bewoners aan. Slecht wonen leidt ook tot hogere kosten voor het huishouden, en kan indirect gevolgen hebben op het vlak van onderwijs of werk.  De maatschappelijke kost van slecht wonen (uitgaven voor de gezondheidszorg, het verlies aan menselijk kapitaal,…) is dan ook hoog. Het advies wonen en gezondheid van de Vlaamse Woonraad schetst de problemen van binnen- en buitenhuismilieu die de gezondheid van de bewoners kunnen bedreigen en belicht verschillende dimensies van wonen en gezondheid. De Raad wijst ook op enkele goede praktijkvoorbeelden en formuleert een aantal beleidsaanbevelingen, zoals de nood aan een multidisciplinaire aanpak en een bredere benadering van woningkwaliteit.

PDF icon Advies 2018/27 van 18 december 2018 over Wonen en gezondheid.pdf

< Nieuwsoverzicht