Advies Vlaamse Woonraad over Wonen en Verordeningen

De Vlaamse Woonraad heeft op eigen initiatief een thema-advies geformuleerd, om na te gaan of lokale stedenbouwkundige verordeningen kunnen dienen om het lokale woonbeleid vorm te geven of om woonproblemen aan te pakken. Getuigenissen van sleutelfiguren uit diverse steden leidden tot een aantal beleidsreflecties. Op basis daarvan dringt de Raad erop aan om in het verordeningsbeleid steeds de verschillende doelstellingen te expliciteren. Verder vraagt de Raad om de lokale verordeningen te laten samen sporen met de gewestelijke doelstellingen (onder meer op het vlak van verdichting en ruimtelijk rendement). Uit de interviews kwam ook een vraag naar gewestelijke kaders naar voor, bijvoorbeeld over nieuwe woonvormen en co-housing. Zo’n kader kan stimulerend werken voor plaatselijke initiatieven.

PDF icon Advies 2018/26 van 30 november 2018 over Wonen en Verordeningen.pdf

< Nieuwsoverzicht