Advies Vlaamse Woonraad: Ruimte en Wonen

Het ruimtelijk beeld in Vlaanderen is er één van woonlinten, verspreide bebouwing, vrijstaande gezinswoningen op ruim bemeten percelen in verkavelingen buiten de stad. Ondanks het ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is dit nederzettingsbeeld de laatste decennia niet fundamenteel gewijzigd. Een ommezwaai in het beleid is noodzakelijk. Dit zowel om ecologische, economische als om sociale redenen. 
In zijn advies ‘Ruimte en wonen’ pleit de Vlaamse Woonraad ervoor de bevolkingsgroei te kanaliseren in groeipolen en langs mobiliteitsassen. Prioriteit moet worden geven aan het wonen in de stad. Vernieuwende bouwconcepten en technieken kunnen zorgen voor meer compacte, kwaliteitsvolle woningen in een aangename leefomgeving.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad: Ruimte en Wonen (22/11/2012)

< Nieuwsoverzicht