Advies Vlaamse Woonraad: Sociale huur in Vlaanderen. Een aanzet tot toekomstoriëntatie

De Vlaamse Woonraad beschouwt de sociale huur als een belangrijk instrument van het Vlaams Woonbeleid. Sociale huur laat immers toe het recht op wonen te realiseren van heel wat huishoudens die het doorgaans moeilijk hebben op de woningmarkt. Tegelijk is sociale huur als beleidsinstrument vaak onderwerp van discussie en/ of wijzigend beleid. In het recente verleden werden enkele elementen uit het kaderbesluit sociale huur aangepast. Ook in het Vlaams Regeerakkoord 2014–2019 worden wijzigingen in de sociale huur aangekondigd.
 
Met dit advies wenst de Vlaamse Woonraad op hoofdlijnen een aanzet te geven aan het mogelijke debat, en dit met het oog op een globale toekomstoriëntatie (veeleer dan vanuit de operationele praktijk van het kaderbesluit zelf). Welk model van sociale huur is wenselijk, en met welke finaliteit? Welke garanties kunnen de Vlaamse Wooncode en de elementen van het recht op wonen bieden? In het advies wordt een richting en algemene visie ontwikkeld, en worden enkele cruciale uitgangspunten aangeraakt.

PDF icon Advies Vlaamse Woonraad: Sociale huur in Vlaanderen. Een aanzet tot toekomstoriëntatie (17/10/2014) (211.76 KB)

< Nieuwsoverzicht