Besluit huurprijsberekening sociale huurwoningen - SHM’s definitief goedgekeurd

Op 30 november 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit dat veranderingen aanbracht in de huurprijsberekening definitief goed. 

De belangrijkste wijzigingen kort op een rij:

  • Vanaf 1 januari 2019 wordt een solidariteitsbijdrage aangerekend bij huurders die meer verdienen dan de toepasselijke inkomensgrens.
  • Vanaf 1 januari 2020 zal de marktwaarde vastgesteld worden via de sociale huurschatter. Tot dan wordt de huidige methode (systeem van notarisschattingen) gebruikt.
  • De minister bepaalt nog de berekeningswijze en de inwerkingtreding van de energiecorrectie. Dat gebeurt via een apart uitvoeringsbesluit. 

Hierna vindt u het definitief goedgekeurde besluit en de nota aan de Vlaamse Regering. 

Huurprijsberekening - BVR

Huurprijsberekening - nota

< Nieuwsoverzicht