Besluit lokaal woonbeleid definitief goedgekeurd

Op 16 november 2018, na advies van de Raad van State, keurde de Vlaamse Regering het besluit over het lokaal woonbeleid definitief goed. Dat besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

- Hoofdstuk 2 geeft een nadere invuling aan de regisseursrol van de gemeente op het vlak van het lokaal woonbeleid

- Hoofdstuk 3 bevat de Vlaamse beleidsprioriteiten en opdrachten van gemeenten op het vlak van wonen

- Hoofdstuk 4 bevat de nieuwe subsidieregeling voor IGS-projecten lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025, die overeenstemt met de nieuwe gemeentelijke legislatuur. Die regeling vervangt de regeling van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 “houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid”. Alle intergemeentelijke samenwerkingsprojecten die tot eind 2019 gesubsidieerd worden op basis van het BVR van 21 september 2007 of het BVR van 8 juli 2016, kunnen een doorstart maken op basis van het BVR van 16 november 2018. Ook nieuwe IGS-projecten kunnen opstarten.

Meer informatie vindt u op de pagina over subsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsprojecten (2020-2025) 

< Nieuwsoverzicht

Contacts

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge