Briefadvies Vlaamse Woonraad over de toepassingsmogelijkheden van de volkslening binnen het beleidsveld Wonen

De federale Regering bereidt een wetsontwerp voor inzake de volksleningen. Tussen de federale overheid en de gewesten vindt overleg plaats, met het oog op het finaliseren van het KB over de categorie├źn van projecten die in aanmerking zullen kunnen komen. 

In diverse adviezen gaf de Vlaamse Woonraad aan dat er grote (budgettaire) noden zijn op het vlak van wonen, en dit zowel in de sociale huisvestingssector als op de private woningmarkt. De Vlaamse Woonraad wenst te vernemen of er initiatieven zullen worden genomen om, onder meer via volksleningen, een bijkomende financiering van dergelijke huisvestingsprojecten mogelijk te maken. 

PDF icon Briefadvies Vlaamse Woonraad over de toepassingsmogelijkheden van de volkslening binnen het beleidsveld Wonen (20/06/2013)

< Nieuwsoverzicht