Briefadvies Vlaamse Woonraad over het Programmadecreet bij de Begroting 2014

het Programmadecreet bij de Begroting 2014 voorziet een verlaagd tarief inzake onroerende voorheffing voor woningen verhuurd door sociale verhuurkantoren. De Vlaamse Woonraad is tevreden met deze maatregel. De verlaagde onroerende voorheffing kan immers een stimulans inhouden voor private eigenaars die hun woning wensen te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. De Raad vraagt om na te gaan hoe het verlaagd tarief op termijn met een minimum aan administratieve lasten kan worden toegekend.

De Vlaamse Woonraad benadrukt eveneens het belang van globale fiscale impulsen voor de private huurwoningmarkt. De verlaagde onroerende voorheffing voor SVK’s vormt hierbij slechts een eerste stap. Daarnaast is het evenzeer van belang een fiscaal stimulerend beleid voor de verhuurders op de private huurmarkt te ontwikkelen zodanig dat de private huurders kwalitatief en betaalbaar kunnen worden gehuisvest. Een doelgroepgericht perspectief gebaseerd op de reële woonnood moet hierbij in rekening worden gebracht.

PDF icon Briefadvies Vlaamse Woonraad over het Programmadecreet bij de Begroting 2014 (15/10/2013)

< Nieuwsoverzicht