BVR woningkwaliteitsbewaking definitief goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft op 24 mei 2019 het nieuwe besluit over woningkwaliteitsbewaking definitief goedgekeurd. Eerder dit jaar nam het Vlaams Parlement al het zogeheten optimalisatiedecreet aan dat de bestaande instrumenten voor woningkwaliteit in de Vlaamse Wooncode optimaliseert en er met de waarschuwingsprocedure ook een nieuw instrument aan toevoegt. Met de goedkeuring van het besluit zijn nu ook de uitvoeringsmaatregelen van het decreet klaar.

De belangrijkste nieuwigheden zijn:

  • De drie modellen van technische verslagen werden aangepast aan de drie nieuwe categorieën van gebreken in de Vlaamse Wooncode.
  • Het technisch handboek blijft een praktisch hulpinstrument, maar krijgt wel de vorm van een ministerieel besluit en wordt dus juridisch afdwingbaar.
  • Steden en gemeenten kunnen zelf de nieuwe waarschuwingsprocedure toepassen waar die naar hun oordeel het meeste kans op succes heeft.
  • Aan de energieprestatievereisten (dakisolatie en dubbel glas) kan men ook voldoen met een bewijs van voldoende energiezuinigheid (EPC). Voor dakisolatie geldt deze maatregel vanaf 1 januari 2020.
  • De maximale vergoedingen die gemeenten kunnen aanrekenen bij afgifte van een conformiteitsattest worden opgetrokken en zijn voortaan geïndexeerd. De gemeente kan nu een vergoeding vragen voor het conformiteitsonderzoek in plaats van bij de afgifte van het document.
  • Het register voor herstelvorderingen en de verzegelingsprocedure worden nader uitgewerkt.

Het besluit treedt pas in werking op 1 januari 2021, zodat alle actoren tijd hebben om zich goed voor te bereiden op de wijzigingen. Vanaf die datum zal de burgemeester zijn besluiten tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring moeten baseren op de nieuwe modellen van technische verslagen.

 

 

< Nieuwsoverzicht