De minimale dakisolatienorm wijzigt op 1 januari 2020

Op 20 maart 2019 keurde het Vlaams Parlement het zogenaamde ‘Optimalisatiedecreet Woningkwaliteit’ goed. Dat decreet voert een aantal optimalisaties door in de woningkwaliteitsbewaking.

De Vlaamse regering keurde vervolgens op 24 mei 2019 ook het ‘Optimalisatiebesluit Woningkwaliteit’ definitief goed. Dit uitvoeringsbesluit bevat een aantal wijzigingen en nieuwigheden.

Een van deze wijzigingen heeft betrekking op de dakisolatienorm en op de dubbelglasnorm. Aan deze energieprestatievereisten zal men in de toekomst ook kunnen voldoen als de energiescore van de woning, die is vermeld op het EPC, beantwoordt aan een door de Vlaamse regering vastgelegde maximale energiescore.

Het optimalisatiedecreet en -besluit treden in werking op 1 januari 2021, maar voor dakisolatie zal het bewijs van voldoende energiezuinigheid al in aanmerking worden genomen vanaf 1 januari 2020. Lees alles over de wijzigingen aan de dakisolatienorm

< Nieuwsoverzicht