Definitieve goedkeuring deelnemers proefomgeving

Projectlijst deelnemers aan de proefomgeving experimentele woonvormen bekend

In een resolutie van 15 oktober 2015 vroeg het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering om proefprojecten voor gemeenschappelijk en vernieuwend wonen te stimuleren. Om tegemoet te komen aan de vraag van het Vlaams Parlement werd een proefomgeving ingesteld waarbinnen experimentele woonprojecten de kans krijgen om op te starten zonder de belemmering van een veelheid aan regelgeving.

Van de 48 ingediende projectaanvragen selecteerde de Vlaamse Regering 28 projecten voor deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen. Deze projecten werden opgenomen in een besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2018 tot vaststelling van de projecten die in aanmerking komen tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen.

Het besluit van de Vlaamse Regering en de projectlijst met de geselecteerde projecten kunt u vinden via Beslissingen Vlaamse regering.

De proefomgeving gaat van start op 1 februari 2018. De duurtijd van de proefomgeving bedraagt zes jaar en loopt dus ten einde op 31 januari 2024. De duurtijd kan op individueel verzoek en mits voldoende motivering door de Vlaamse Regering worden verlengd voor een periode van vier jaar.

Voor meer informatie of vragen over de proefomgeving: proefomgeving.wonen@vlaanderen.be .

< Nieuwsoverzicht