Definitieve wijziging Vlaamse Wooncode: recht van voorkoop en sociaal beheersrecht

Het Vlaams Parlement nam het wijzigingsdecreet op 25 april 2018 aan. De Vlaamse Regering bekrachtigde op 4 mei 2018 deze beslissing om de Vlaamse Wooncode definitief te wijzigen rond het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht.

De Vlaamse Regering bepaalt nog de inwerkingtreding van de wijzigingen rond het sociaal beheer. Het ontwerp van uitvoeringsbesluit is nu in opmaak.

Meer informatie?
Met vragen over sociaal beheersrecht kunt u terecht bij Wonen-Vlaanderen via dorien.vancauwenberge@vlaanderen.be
Met vragen over recht van voorkoop kunt u terecht bij de dienst vastgoed via annegreet.borrenbergen@vmsw.be

< Nieuwsoverzicht