Discussiedagen sociale huisvesting, Antwerpen, 10-11 december 2018

De sociale huisvesting in Vlaanderen staat voor grote uitdagingen. De sociale woningen zijn doorgaans van goede kwaliteit en de huurprijs ligt ver beneden de private huurprijzen, maar het aanbod aan woningen is ontoereikend en de sector staat financieel onder druk. Hoe moet er in de toekomst gebouwd worden? Door wie en voor wie? Wie betaalt wat? Wat is de rol van gewest, gemeenten en uitvoerende actoren? En hoe kan de relatie tussen huurder en verhuurder beter worden geregeld?

Tijdens de discussiedagen sociale huisvesting gaan praktijkmensen, beleidsverantwoordelijken en academici hierover de discussie aan. De deelnemers lichten hun visie toe met behulp van een paper. Slechts een beperkt aantal personen kan deelnemen, na indiening van een voorstel. De Discussiedagen sociale huisvesting zijn een initiatief van de Universiteit Antwerpen (met financiële steun van de Vlaamse overheid) en worden mee inhoudelijk vorm gegeven door het Steunpunt. Meer informatie vindt u op de website van de Universiteit Antwerpen.

Een uitgelezen kans om uw ideeën over de toekomst van de sociale huisvesting kenbaar te maken en zo de toekomstige Vlaamse regering te inspireren!

< Nieuwsoverzicht