dringende wijzigingen aan het sociaal huurstelsel principieel goedgekeurd

Op 4 februari heeft de Vlaamse regering het voorstel tot dringende wijzigingen aan het sociaal huurstelsel goedgekeurd. De voorgestelde wijzigingen worden nog voorgelegd aan de Vlaamse Woonraad en de Raad van State. In onderstaande omzendbrief en bijgevoegde documenten vind je meer informatie terug. De wijzigingen gaan meerbepaald over de huurprijsberekening voor familieleden met een ernstige handicap en de voorrangsregel rationele bezetting.

PDF icon omzendbrief Minister Diependaele

Bestand bijlage 1 ontwerpbesluit

Bestand bijlage 2 nota VR

Bestand bijlage 3 update overzicht huurprijsberekening SHM

Bestand bijlage 4 update berekeningsblad huurprijsberekening SHM

< Nieuwsoverzicht