Erkenning woningcontroleurs

Met het oog op de verdere uitbouw van een volwaardige handhavingspiramide voor woningkwaliteit, keurde de Vlaamse regering een ontwerpbesluit over de erkenning van woningcontroleurs een eerste keer principieel goed. Ze wijzigt hiermee haar besluit Vlaamse Codex Wonen 2021.

Het ontwerp van wijzigingsbesluit bepaalt dat het conformiteitsonderzoek naar de kwaliteit van een woning door woningcontroleurs kan worden uitgevoerd die voortaan over een erkenning zullen moeten beschikken.  Deze erkende woningcontroleurs kunnen tewerkgesteld zijn door de publieke overheid, maar ook door bedrijven die de diensten van erkende woningcontroleurs aanbieden. Zulke bedrijven moeten geaccrediteerd zijn als keuringsinstelling. De woningcontroleurs zullen ook het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) moeten gebruiken voor het opstellen van technische verslagen. Het ontwerpbesluit voorziet in een aantal gebruiksvoorwaarden die woningcontroleurs moeten naleven, in een evaluatie- en coachingsmechanisme en in een sanctiecascade.

Als alles goed gaat, keurt de Vlaamse regering het ontwerpbesluit eind dit jaar definitief goed en treedt het begin volgend jaar in werking. Er zijn uiteraard overgangsmaatregelen voorzien voor bestaande woningcontroleurs en voor gemeenten die op vandaag VLOK nog niet gebruiken.

 

Lees meer over de geplande erkenning van woningcontroleurs op https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/erkenning-woningcontroleurs

 

< Nieuwsoverzicht