Goedkeuring hernieuwbare energiebronnen sociale huisvesting

De Vlaamse Regering gaf op 15 maart 2019 haar tweede principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit over de hernieuwbare energiebronnen in sociale huisvesting. Het ontwerpbesluit houdt een regeling in om sociale huisvestingsmaatschappijen toe te laten om zonnepanelen te plaatsen op sociale huurwoningen. Voor de sociale huurder kan dit de energiefactuur drukken waarvoor in ruil wel een billijke vergoeding moet worden betaald aan de sociale verhuurder (win – win principe). De ontwerpregeling werd op verschillende vlakken verduidelijkt, maar inhoudelijk niet gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Vlaamse Woonraad.Het ontwerp van besluit ligt nu ter advies bij de Raad van State.

PDF icon Hernieuwbare energie in sociale huisvesting-BVR-2P.pdf 

PDF icon Hernieuwbare energie in sociale huisvesting-NOTA-2P.pdf

< Nieuwsoverzicht

Contacts

Adres: 
cel sociale verhuur en verkoop
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel