Goedkeuring van de verordening van de gemeenten Lint, Boechout en Hove m.b.t. het verplicht stellen van een conformiteitsattest

De minister heeft de verordeningen van de gemeenten Hove, Lint en Boechout m.b.t. het verplicht stellen van het conformitietsattest goedgekeurd.

De Vlaamse Wooncode voorziet immers in dat gemeenten zelf bepaalde verhuurders kunnen verplichten om een conformiteitsattest voor te leggen. Deze beslissingen moeten goedgekeurd worden door de minister vóór ze effectief kunnen ingaan. Met deze besluiten wordt deze goedkeuring toegekend.

< Nieuwsoverzicht