Goedkeuring Woonbeleidsplan Vlaanderen

Op vrijdag 23 maart 2018 keurde de Vlaamse Regering het Woonbeleidsplan Vlaanderen goed. Het betreft de uitvoering van artikel 4bis van de Vlaamse Wooncode. Het plan bestaat uit een informatief gedeelte, een deel met de langetermijnvisie en -doelstellingen (tijdshorizon 2050) voor het Vlaamse woonbeleid, krijtlijnen voor de operationalisering en een luik over de monitoring. Zoals bepaald in de Vlaamse Wooncode, zal de Vlaamse minister bevoegd voor huisvesting, bij het begin van iedere regeerperiode een actieprogramma opmaken ter uitvoering van het Woonbeleidsplan. Op dat moment wordt ook het informatief gedeelte geactualiseerd en wordt gerapporteerd over de monitoring. Het Woonbeleidsplan zal 15-jaarlijks worden herzien.

PDF icon woonbeleidsplan_vlaanderen.pdf

PDF icon nota_Vlaamse Regering: woonbeleidsplan Vlaanderen.pdf

PDF icon bijlage_indicatorennota.pdf

PDF icon bijlage_consultatienota.pdf

< Nieuwsoverzicht