Hoe wordt de huurprijs voor een sociale woning berekend?

Vanaf 1 januari 2020 verandert de Vlaamse Regering de huurprijs van sociale woningen, rekening houdend met volgende elementen:

  • er wordt voortaan rekening gehouden met de inkomsten van alle gezinsleden, met uitzondering van de kinderbijslaggerechtigde kinderen,
  • de inkomensdefinitie wordt geactualiseerd zodat duidelijk is welke inkomsten worden meegerekend en welke niet,
  • er wordt geen rekening meer gehouden met een minimaal inkomen, 
  • er wordt een energiecorrectie ingevoerd dat een toeslag vastlegt voor woningen die energetisch beter presteren, en
  • de marktwaarde wordt voortaan berekend aan de hand van een objectief schattingsmodel.

Over deze wijzigingen heeft de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH), samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), het Vlaams netwerk van sociale huurders VIVAS en Wonen-Vlaanderen volgend filmpje gemaakt. 

 

 

 

< Nieuwsoverzicht